Hundehvalp

HundehvalpHundehvalp – ny hvalp i hjemmet.

Den kan anbefaler at familien laver en plan for jeres hundehvalp, hvad må den og hvad er ikke tilladt, hvem træner hvalpen, hvem giver den mad når den ankommer til hjemmet. En hverdag med en hvalp skal planlægges, så alle behov tilgodeses, men også så det passer med familiens rutiner.

Hvalpens første tid

Den første tid er meget afgørende for resten af jeres tid med hvalpen. Samarbejdet med jeres nye hvalp starter med et samme, når den ankommet til sit nye hjem.
Hundehvalpen er som en baby. Dens største behov er tryghed, søvn og mad. Når hvalpen er tryg og udhvilet, er den klar til at udforske. Vi skal vise hvalpen vejen frem, med positiv adfærd, så hvalpen får den adfærd vi ønsker. Hvalpen har masser af adfærd med fra kuld søskende , som vi mennesker ikke ønsker, bl.a. bider i benene

Hvalpene bider

En hvalp oplevere tingende gennem sin mund, 70% af det der sker forgå omkring hoved
Hvalpen husker alt den har lært til den er 16 uger, i denne periode lære den meget hurtig
Hundehvalp – skal sove 18-20 timer dagligt.
Det er meget vigtigt at hvalpen får den ro som den har behov for. Flere gode hvilepladser i huset, hvor den ikke kan forstyrres. Hvis der er børn i hjemmet skal de lære at accepterer hvalpen og dens behov. Hvalpen må ikke forstyrres når den sover.

Hundehvalp – skal have flere måltider i døgnet.

En hundehvalp er vant til at få 3-4 måltider ved opdrætter. Når hvalpen kommer hjem er det vigtig at i følger opdrætters fodring. Normal fodring af hvalp er morgen, frokost/tidlig eftermiddag, aften og evt. inden sengetid. En hundehvalp må aldrig sultes eller sættes på slankekur.
Hundehvalp – elsker faste rutiner.
Alle hvalpe får en stor tryghed ved faste rutiner. Det værende : faste sovepladser, faste spisetider, gåture og leg/ træning.

Hvad må hvalpen og hvad må den ikke.

Det er meget vigtigt at alle bliver enige om de samme regler for hvad hvalpen må, og hvad hvalpen ikke må. Det skaber stor forvirring for hvalpen med mange forskellige regler.Vis hvalpen frem – f.eks du må ikke bide i mig, men i dette…. Du må ikke sove her, men her skal du sove

Gåtur med en hundehvalp.

Hvalpen skal lære at gå tur. Sele og halsbånd skal tilvænnes. En gåtur skal ikke være længere end hvalpen kan overskue . Bliv ikke bekymret når hvalpen ikke vil besørge ude, det er helt normalt, at hvalpen ønsker at besørge i haven hvor der er trygt.
Men vigtig at hunde får en masse oplevelser, gå forskellige ture hver dag

Renlighed

Hvalpen er ikke renlig når den ankommer til dens nye hjem. Den vil med tiden kunne holde sig længere og længere tid af gangen. Den skal altid ud når den har sovet, leget, spist.
Hvalpen skal aldrig straffes for at den skal besørge, vis den vejen frem. Afbryd ikke når den er gået i gang med at tisse, men tag den ud med den samme.

Hvalpetræning.

Et stort tillykke med jeres nye hvalp, vi begiver os nu ud til hvalpetræning. Et samarbejde begynder, og som giver bonus resten af hundens liv. Her lære jeres hvalp social omgang med andre hunde, lære at side dække komme når man kalder, selv under stress, ja listen er lang, så skynd jer at tilmelde jer, Hunden er ikke født med menneske sprog, så vi må guide hinanden til et fælles sprog. Vi guider hunden til en ønsket adfærd.

LP prøver

LP prøver

LP prøver klasse 1-2-3 og elite

LP prøver

LP Prøver KLASSE 1

Lineføring (Koeff. – max. 30 p.)

Dommeren dirigerer føreren,

der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang, løb og vendinger: (Fremad gå -højre om -venstre om -omkring (altid til højre – eller som tyskervending) -to skridt baglæns -to skridt frem og i vendinger på stedet højre om, venstre om og omkring.

Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger

, samt komme med en let opmuntring (kun stemme) til hunden under udførelsen af øvelsen. Føreren skal gå i en naturlig gangart uden at afpasse sin fart efter hundens, i modsat fald ka­raktersænkning.

For at opnå maksimumpoint i øvelsen,

skal hunden hver gang føreren gør holdt, uden kom­mando, sætte sig på plads. Hunden må ikke sidde skævt. Linen skal under øvelsens udførelse hele tiden være slapt hængende.

For at øvelsen kan god

kendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra fører end det tilladte En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben Følget skal være u-stresset.

Stå (Koeff. 2 – max. 20 p.)

På tegn fra dommeren går føreren fremad, og ud for et afmærket sted i ringen afgiver føreren en “stå”-kommando til hunden, der føres i line. Når hunden står, tages linen af, og føreren går herefter omkring, går tilbage mod hunden og forbi denne.

Når føreren er ca. 5 m bag hundenventer ca. 5 meter væk fra hunden (afstanden er Markeret) , derefter vender føren uden tegn fra dommer igen rundt på tegn fra dommer, og føren går direkte tilbage til hunden, føren giver en pladskommando og hunden går plads et par meter (uden line), indtil føreren, efter et tegn fra dommeren, gør holdt.

Det er tilladt føreren

idet denne går fra hunden at kommandere “bliv stående”. Ønsker føreren det, må øvelsen udføres med hunden fri ved fod (dvs. uden line). I så fald må der ikke afgives en “bliv stående” -kommando. Føreren må ikke vende sig om mod hunden under gang væk fra den (i så fald karakter sænk­ning).

Føreren må

(men skal ikke) samtidig med afgivelse af “stå” kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. Føreren må standse op mens ”stå” kommandoen afgives. Lyd-og tegnkommando betragtes i denne øvelse som én kommando. Der gives 0 point i øvelsen, såfremt hunden ikke står af sig selv. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden står indtil føreren har vendt omkring før­ste gang.

Spring (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Føreren stiller sig med hunden på plads uden line foran springbrættet, afstand efter eget skøn dog max. 3 meter. Føreren skal derefter på dommerens kommando lade hunden blive siddende foran springet, mens føreren går om på den anden side af springet og stiller sig fra 3-5 m fra dette, med front mod hunden. På tegn fra dommeren afgiver føreren kommandoen ”spring”. Hunden springer og sætter sig derefter på plads hos føreren.

Springhøjden er valgfri for hunde der er fyldt 7 år

eller mere. For øvrige hunde er springhøjden hundens skulderhøjde rundet op eller ned til nærmest 10 cm dog max. 60 cm. For at øvelsen kan godkendes kræves det at fører har passeret springbrættet inden hunden springer For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives mere end i alt 4 springkomman­doer.

Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anviste punkter, gør føreren klar. Hunden skal sidde på plads uden line. Efter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i dæk. På endnu en

tilladelse går føreren ca. 2 m væk fra hunden og gør omkring. ”

Bliv” kommando er tilladt, idet føreren forlader hunden.

På dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i sit eller stå og på endnu en tilladelse

kommanderes hunden i dæk. Dommeren bestemmer på dagen om hunden skal kommanderes i sit eller stå som første position. Anden position skal altid være dæk. Rækkefølgen skal være den samme for alle hunde på dagen. På dommerens tilladelse går føreren tilbage til hunden, som skal blive liggende

i dæk indtil dommeren giver tilladelse til, at føreren må kommandere hunden på plads. Hunden skal skifte stilling i alt 2 gange.

Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet)

, i hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skiftene, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tidspunkt.

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm og kropskommandoer er karaktersænkende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager den af dommeren valgte position

, og at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kommandoer.

 Indkald (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Efter dommerens anvisning bevæger føreren sig ca. 15 m væk fra sin hund, der enten holdes i halsbåndet af dommeren, eller af føreren forinden er kommanderet i dæk, sit eller stå. Efter at væ­re kommet i position, vender føreren front mod sin hund og kalder, efter tegn fra dommeren, hun­den på plads.

Det er tilladt at bruge hundens navn samt “plads” afgivet som en sammenhængende komman­do.

Er der en pause mellem de to kommandoer, betragtes det som en dobbeltkommando. På førerens kommando skal hunden hurtigt og uden svinkeærinder løbe direkte ind til sin fører og sætte sig lige på plads. Flytter hunden sig mere end to kropslængder fra en dæk/sit/stå stilling før føreren kalder den ind stoppes øvelsen, og der gives 0 point.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

inden hunden forlades For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden kommer ind til føreren.

Hold fast på apport (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Øvelsen begynder med, at hunden sidder på plads ved siden af føreren eller foran føreren. På tegn fra dommeren holder føreren en medbragt træ apport hen foran hunden. Føreren må, men skal ikke, afgive kommando for apport. Hunden skal derefter, mens den stadig sidder på stedet, holde apporten i 3 sekunder (tiden tæller fra det øjeblik, hvor føreren står oprejst og har armene langs siden),

hvorefter føreren på et tegn fra dommeren siger “slip”

og tager apporten. Hunden skal villigt slippe apporten. Øvelsen afsluttes når føreren har taget apporten, med hunden i plads eller foran føreren.

For at opnå max point skal hunden aflevere apporten til hånden.

Afsluttes øvelsen uden aflevering, men med godkendt fastholdelse af apport, så kan der max gives 8 point. For at øvelsen kan godkendes kræves det at der maximalt bruges 4 apport kommandoer og max 4 slip kommandoer. For at opnå max point, skal hunden tage apporten på første kommando, holde apport i ro 3 sekunder, og aflevere apporten til hånden på første slip kommando.

Sit 15 sek. (Koeff. 2-max. 20 p.)

Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en sit kommando. Tegn-og lydkommando betragtes her som én komman­do. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet “bliv”. ca. 5 m væk fra hunden (afstanden markeret) og vender front mod hunden. Hunden skal blive siddende på stedet i 15 sekunder efter, at føreren er kommet i position.

På tegn fra dommeren

går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side. Hunden skal blive siddende indtil dommeren siger tak.

Samtidig med ”sit” kommandoen må føreren (men skal ikke) bruge et diskret håndtegn. Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Såfremt hunden indtager en anden position end sit, gives der kun point for den tid, hunden sid­der.

Øvelsen godkendes ikke,

hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter hunde føren er kom­met i position. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden sidder i mindst 8 sekunder, og ikke flytter sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

Dæk (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Når føreren melder klar til øvelsen, skal hunden sidde på plads fri ved fod (uden line). På tegn fra dommeren afgiver føreren herefter en dækkommando. Tegn-og lydkommando betragtes her som én kommando. På tegn fra dommeren går føreren fra sin hund, efter først at have kommanderet “bliv”, ca. 15 m væk (afstanden markeret) og vender front mod hunden.

Hunden skal blive liggende dæk på stedet

i et (1) minut efter, at føreren er kommet i position. På tegn fra dommeren går føreren tilbage til hunden og stiller sig ved dennes højre side.

Hunden skal blive liggende,

til føreren, på et nyt tegn fra dommeren, kommanderer hunden på plads. Samtidig med ”dæk” kommandoen må føreren (men skal ikke) bruge et håndtegn. Hånden må ikke “hugges” ned mod hunden, der heller ikke må “knuges” ned i dæk ved at føreren bøjer sig ind over hunden i så fald karaktersænkning.

Der må max. benyttes 4 dæk kommandoer

– ellers mister hunden øvelsen. Føreren må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Såfremt hunden indtager en anden position end dæk, gives der kun point for den tid hunden ligger i dæk. Der gives 0 point i øvelsen,

såfremt hunden ved berøring presses/trykkes ned i dæk.

Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter Hunde føren er kom­met i position. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i mindst 20 sekunder, og ikke flytter sig fra stedet med mere end 2 kropslængder.

Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Ved helhedsindtryk forstås først og fremmest samarbejdet mellem fører og hund og disses forstå­else for øvelserne samt førerens kendskab til prøvereglerne. Der tages endvidere hensyn til den lydighed (villighed) hvormed hunden udfører øvelserne, dog med rimelig hensyntagen til de enkel­te hunderacers temperament og hundens alder. Karakteren for helhedsindtryk gives samlet for det, hund og fører har udført.

LP Prøver KLASSE 2

Sit i gruppe 30 sek. (Koeff. 2 -max. 20p)

Øvelsen udføres med min. 3 og max. 8 hunde. Hundene sidder med min. 3 meters afstand. Fører­ne afgiver en “sit” kommando og går på tegn fra dommeren fra deres hunde, efter først at have kommanderet “bliv” ca. 10 m væk (afstanden markeret) og vender derefter front mod hundene. Hundene skal blive siddende på stedet i 30 sekunder efter, at førerne er kommet i position. På tegn fra dommeren går førerne tilbage til hundene og stiller sig ved deres højre side.

Såfremt hunden indtager en anden position end sit,

gives der kun point for den tid hunden sid­der. Førerne må ikke vende sig mod hunden under gangen væk (i så fald karaktersænkning). Hunden skal sidde i 10 sek. efter at førerne er kommet i position for at opnå point. Såfremt hunden flytter sig mere end 1 kropslængde, gives der nul. Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver kommandoer til hunden efter de er kommet i position.

Fri ved fod (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Udføres som i klasse I, men uden at hunden er i line. I denne klasse udføres der også 2 skridt til højre og 2 skridt til venstre. Dommeren dirigerer føreren.

Føreren skal gå i en naturlig gangart

(dvs. uden at afpasse sin fart efter hundens) ellers: Ka­raktersænkning. Det er tilladt føreren at afgive pladskommando ved alle igangsætninger, men det er ikke tilladt at opmuntre hunden under øvelsen. Hvis en hund konstant hænger mere end en kropslængde efter sin fører, eller hvis føreren tø­ver for at vente på hunden, standses øvelsen, og der gives 0 point.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt

uden ekstra
kommandoer eller anden hjælp fra føreren. En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben. Følget skal være ustresset.

Stå – Sit eller dæk under gang (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Før øvelsen starter, skal hundeføreren oplyse, om 2. position skal være sit eller dæk. Med hunden fri ved fod kommanderes føreren fremad, efter ca. 5 meter og på dommerens kommando skal fø­reren kommandere sin hund til at stå. Herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden. Derefter kommanderes føreren på ny om­kring, og ved passage af hunden, kommanderes denne ”plads”.

Føreren og hunden fortsætter fremad

indtil dommeren kommanderer føreren højre/venstre om. Efter ca. 5 m og på dommerens kommando skal føreren kommandere sin hund til at sidde eller dække, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra dommeren gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring. Når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil dommeren kommanderer begge holdt.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af kommando bruge håndtegn

, hunden må dog ikke berøres. Føreren må ikke standse op, mens kommando afgives, i så fald trækkes der point. Lyd-og håndtegn betragtes i denne øvelse som én kommando.

Hvis hunden ikke følger ved starten og ikke er nået ud til fører, inden ståkommandoen afgives,

mistes positionen. Der må ikke afgives ”bliv” kommando når hund forlades For at øvelsen kan godkendes kræves det, at mindst én position indtages korrekt.

Fremsending m. stå / sit /eller dæk. (Koeff. 3 -max. 30 p.)

Før øvelsen starter, oplyser føreren, hvilken position hunden skal indtage i feltet. Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren på tegn fra dommeren hunden 10 m frem i lige linje mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Hjørnerne i feltet, der er 3 x 3 m, er markeret med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal siderne være markeret med bånd eller lignende, således at føreren ikke er i tvivl om, at hunden er inde i feltet.

De valgte genstande bør ikke give anledning til misforståelser for førerne.

Når hunden er nået ind i feltet, kommanderer føreren hun­den til at stå, sidde eller dække. Når hunden har indtaget den af føreren valgte position og efter at hunden har været i ro i 3 sekunder, går fører ud til hunden, som kommanderes i plads, hvorpå øvelsen er afsluttet.

Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås der kun maksimumpoint såfremt:

Hunden på en (1) “fremad” kommando løber lige frem og står/sidder/dækker i feltet.
På en (1) kommando indtager den korrekte position i feltet. (Det er tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden kommanderes i den af føreren valgte position).

For at opnå max point, skal hunden være i ro indtil føreren er nået halvvejs ud imod feltet.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager position bag 10m. linien.
En pote inden for feltet giver 10 point, hvis alt andet er i orden.
Hvis hunden dækker hen over 10 m linjen, får den kun point for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 10 m. linjen. Har fremsendelsen karakter af rundering e.l., standses øvelsen og der gives 0 point. Får hunden i alt mere en 5 fremad kommandoer standses øvelsen og der gives 0 point. Alle 5

fremad kommandoer må bruges, selv om hunden indtager den valgte eller anden position før

10 m linjen. Føreren skal stå stille ved startstedet, dog er det tilladt føreren at bruge armen. Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden feltet, når føreren er kommet hen til startstedet. Hunden mister øvelsen, hvis en person uden for ringen “lokker” hunden til feltet. Føreren skal inden øvelsesstart meddele dommeren, hvilken position hunden skal indtage i

feltet.

Indtager hunden en anden position end den af føreren valgte,

medfører dette karakter­sænkning. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, før dommeren kommanderer føreren frem imod feltet. Det er kun tilladt at rose kortvarigt i feltet og uden godbid, før øvelse 5. går i gang. For at øvelsen kan give op til 8 point, kræves det at hunden bliver i ro inde i feltet, indtil fører er nået mindst halvvejs. Hunden må dog gerne skifte position i feltet. Hvis en hund skifter stilling i feltet medfører dette karaktersænkning.

Indkald fra “dæk” -plads under gang (Koeff. 2 – max. 20 p.)

På et tegn fra dommeren afdækkes hunden i feltet, herefter går føreren fra hunden, der skal blive liggende. Efter dommerens kommando skifter føreren retning to gange, hvorefter føreren,

på kommando fra dommeren,

og uden at standse sin gang kalder hunden på plads (hundens navn og “plads” –skal være sammenhængende kommando) og fuldfører øvelsen med hunden gående fri ved fod, til dommeren kommanderer “holdt”.

Det er tilladt føreren -inden denne forlader hunden -at kommandere “bliv”. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden bliver liggende indtil føreren har skiftet retning 2 gange.

6.Apportering (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Hunden skal apportere en apportbuk af træ (med eller uden endestøtter), som føreren selv har medbragt. Ved øvelsens begyndelse skal hunden sidde på plads, fri ved fod. På tegn fra domme­ren kaster føreren apporten minimum 7 m væk, og på et nyt tegn fra dommeren –og ikke før -af­gives apport kommandoen, hvorefter hunden hurtigt skal hente apporten, bringe den tilbage og sætte sig på plads hos føreren, hvor den skal blive siddende med apporten i munden, til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hunden til at aflevere apporten.

Kun hurtig apportering uden apporten tabes eller tygges af hunden,

samt en villig aflevering

giver fuldt antal point. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 4 kommandoer, og

at apporten bringes mere end halvvejen tilbage til føreren. Ved knaldapportering gives max. 6 point.

Stillingsskift 4 skift. (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anviste punkter, gør føreren klar.

Hunden skal sidde på plads uden line.

Ef­ter førerens klarmelding og på dommerens tilladelse kommanderer føreren hunden i dæk. Derefter går føreren ca. 5 m væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra dommeren, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der oplyses af dommeren ved øvelsens start. Hunden skal skifte stilling i alt 4 gange. Positionsrække­følgen skal være den samme for alle hunde i klassen. Alle positioner skal medtages i øvelsen. Øvelsen slutter med hunden i dæk.

Det er tilladt at kommandere ”bliv” idet hunden forlades

Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet), i hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skifte­ne, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tids­punkt.

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm-og kropskommandoer er karaktersænkende.

For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der til hvert skift max. afgives i alt 4 kommandoer og at hunden udfører mindst 2 skift.

Apport og spring (Koeff. 2 – max. 20 p.)

Føreren sætter hunden af ca. 10 m fra springet. En medbragt træ apport lægges ca. 5 m foran springet. Føreren går om på den anden side af springet (ca. 5m) og kommanderer hunden til at apportere og springe. Hunden skal uden yderligere kommando sætte sig korrekt på plads med apporten, hvorefter føreren på et tegn fra dommeren siger “slip” og tager apporten. Hunden skal villigt slippe apporten. Hvis hunden sidder foran føreren, skal den, på dommerens tegn komman­deres plads efter afleveringen. (Se tegning)

Springhøjder som i klasse 1.

Såfremt føreren flytter sig under øvelsen, afgiver de nævnte kommandoer mere end én gang,

eller f.eks. opildner hunden ved at løfte en arm mod brættet, vil karaktersænkning finde sted. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke afgives mere end i alt 5 kommandoer For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden udfører springet, eller apporterer

Løbe rundt om en genstand (Koeff. 2 -max. 20p)

Føreren står med hunden på plads i lige linje ca. 10 m fra en genstand, som hunden skal løbe rundt om. Genstanden skal være mindst 50 cm høj og meget synlig for hunden. På et tegn fra dommeren sender føreren sin hund rundt om genstanden, hvorefter hunden løber tilbage til føreren og sætter sig på plads. Det er tilladt at bruge håndsignal og verbal kommando. Det er tilladt at give en pladskommando, når hunden har løbet rundt omkring genstanden.

Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden genstanden,

når føreren er kommet hen til startstedet.

Det er tilladt at bruge håndsignal i forbindelse med fremsendelsen. Hvis hunden drejer inden genstanden (dog max. 2 m fra) så kan der max gives 5 point for øvelsen. Der kan max. gives 4 fremad kommandoer.

Næseprøve – søg og apporter (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Føreren melder klar med hunden siddende på plads uden line på et af dommeren anvist sted. En næseprøve genstand overrækkes føreren af dommeren. Føreren afsætter sin fært på næseprøve­ genstanden, der derefter overrækkes til dommeren (dommeren må ikke berøre denne). Føreren må ikke se genstandende blive lagt ud, så efter at have afleveret næse prøvegenstanden, gør føre­ren omkring på dommerens kommando. ”Bliv” kommando er tilladt, får føreren går omkring. Fem

næse prøvegenstande placeres og berøres af dommeren sammen med den fører har fået udle­veret ved øvelsens start.

Genstandene placeres ca. 5 meter fra startstedet. På dommerens tegn vender føreren rundt, så vedkommende står med front mod næseprøverne. Hunden sendes deref­ter på førerens kommando frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært. Den rig­tige genstand skal findes inden for 2 minutter efter, at hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende på plads med apporten i munden, til føreren på tegn fra dommeren kommanderer hun­den til at aflevere apporten.

Det er tilladt med gentagne søge kommandoer at opmuntre hunden til at søge.

Det er tilladt føreren at markere med hånden foran hundens næse, før den sendes frem. Brug af mindre håndtegn samtidig med afgivelse af første søgekommando er tilladt. Det er ikke tilladt føreren at se genstandene blive lagt ud, men hunden må gerne.

Det er ikke tilladt føreren at holde hunden efter øvelsesstart. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden finder den rigtige genstand, og bringer

den mere end halvvejen til føreren.

LP Prøver Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Som i klasse I.

Fremsendelsesfeltet til klasse II og III. Bemærk at de ekstra 3 meter på de tre sider af feltet er en markering, som kun skal være synlig for dommeren.

LP Prøver Klasse 2 -Øvelse 8. Spring og apporter Klasse 2 -Øvelse 9. Løbe rundt om en genstand (valgfri vej rundt om genstand)

LP Prøve KLASSE 3

Det er ikke tilladt at bruge håndtegn ved afdækning i denne klasse. (Undtaget øvelse 1, del 2).

Sit i gruppe, samt dæk (1 minut + 30 sek.) (Koeff. 3 – max. 30 p + Koeff. 1 -max 10 p)

Del 1: Efter prøvelederens anvisning placeres førerne på række med ca. 3 m mellemrum, og med hundene på plads. På tegn fra prøvelederen går førerne fra deres hund og i skjul, efter først at have kommanderet “bliv”. Del 2: Efter 1 minut og på tegn fra prøvelederen går førerne tilbage og stiller sig 5 m fra deres hunde og herefter på kommando fra prøvelederen, kommanderes hundene i dæk, fra venstre mod højre. Førerne står i 30 sekunder, hvorefter de går tilbage til deres hunde. På tegn fra prøvelede­ren giver alle førerne enkeltvist deres hunde en pladskommando, fra højre mod venstre.

Del 1

Tiden regnes fra det øjeblik, hvor førerne er ude af syne For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden i første del sidder i mindst 20 sekunder og bliver på stedet. Hundene kan inddeles i hold på 3-6 hunde. Der må max. benyttes 1 ekstra sit-kommando hvis hunden rejser/lægger sigt, inden fører har forladt hunden. Del 2 Hvis hunden har lagt sig i første del, skal hunden forblive i dækpositionen, imens de øvrige hunde dækkes af. Der kan max opnås 9 point for del 2.

Hvis hunden har rejst sig i første del, skal den dækkes af fra stående position.

I del 2 er det tilladt at bruge håndtegn til afdækningen. Øvelsen godkendes ikke hvis hundeføreren afgiver for voldsomme dækkommandoer til hunden. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden dækker i 30 sekunder og bliver på ste­det. Der må max. benyttes 2 ekstra dæk kommandoer – ellers mister hunden øvelsen.

Fri ved fod (Koeff. 4 – max 40 p.) >

Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse, at langsom gang indgår i øvelsen, samt 5 -8 skridt baglæns. Baglæns gang skal foregå fra en holdt position.

Prøvelederen kommanderer hundeføreren. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at en del af øvelsen udføres korrekt uden ekstra kommandoer eller anden hjælp fra føreren En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, så den forstyrrer eller hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben. Følges skal være ustresset. .

Stillingsskift (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Føreren melder klar med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anvise punkter. Derefter går føreren på anvisning fra prø­velederen ca. 10 m væk fra hunden (afstanden markeret). Føreren skal herefter, på tegn fra prø­velederen, kommandere hunden til henholdsvis at stå, sidde eller dække i en rækkefølge, der først oplyses føreren af prøvelederen ved prøven. Hunden skal skifte stilling i alt 6 gange. Den sidste kommando til at skifte stilling skal være ”dæk”. Efter sidste stillingsskift og på tegn fra prøvelede­ren, går føreren tilbage til hunden. På et nyt tegn fra prøvelederen kommanderes hunden herefter på plads.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

idet hunden forlades Positionsrækkefølgen skal være den samme for alle hunde i klassen. Hvis en hund under stillingsskiftene flytter sig mere end en kropslængde (halen fraregnet), i

hvilken som helst retning, eller hvis hunden kommanderes “baglæns” i forbindelse med skifte­ne, standses øvelsen, og der gives kun point for det, hunden har udført rigtigt indtil dette tids­punkt.

Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen

Dobbelte lydkommandoer og for voldsomme arm-og kropskommandoer er karaktersænkende. For at øvelsen kan godkendes, kræves det at der til hvert skift max. afgives i alt 3 kommandoer og at hunden udfører mindst 4 skift.

Apportering af udlagte genstande (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Hunden skal apportere én af to udlagte træapporter, der er udlagt på række med ca. 10 m’s mel­lemrum, så de er lette at se for fører og hund. Før øvelsesstart afgøres det ved lodtrækning, om det er venstre eller højre apport, der skal apporteres. Den apport, der skal hentes, udlægges først. Under udlægning af apporterne er fører og hund placeret et anvist sted, ca. 15 m. fra den apport der skal apporteres.

På tegn fra prøvelederen går fører og hund frem

til en markering/kegle place­ret ca. 5 m fra udgangsposition. Føreren skal efter en naturlig vending kommandere hunden i stå ved markeringen/keglen med front mod udgangspunktet. Det er ikke tilladt føreren at gøre holdt ved afgivelse af ståkommandoen. Føreren fortsætter tilbage til udgangspositionen, og vender front mod hunden.

Det er valgfrit om føreren vil sende hunden ud til keglen i stedet.

På tegn fra prøvelederen dirigerer føreren hunden frem til den udtrukne apport, der skal apporte­res hurtigt. Hunden skal uden hjælp fra føreren sætte sig på plads, og på tegn fra prøvelederen skal føreren tage apporten.

Armtegn sammen med apport kommando er tilladt. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, når hunden står ved keglen. Hvis en hund løber efter apporten, før apport kommando afgives (knaldapporterer) stoppes øvelsen og der gives 0 point. For at øvelsen kan godkendes krævet det, at hunden står max 2 meter fra keglen

Løbe rundt om, apportering og spring (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Føreren stiller sig med hunden på plads, ca.15 m i lige linje væk fra en tydelig opretstående gen­stand på minimum 0,5m i højden, som hunden skal løbe rundt om. På tegn fra prøvelederen sen­der føreren hunden rundt om genstanden, derefter stoppes hunden i en valgfri position indenfor 3 m fra genstanden. På tegn fra prøvelederen dirigerer føreren hunden hen til en apport.

Der må bruges armtegn

samtidig med apport kommandoen. Apporten ligger ca. 5 m fra den genstand, hunden løber rundt om. Ca. 5 m fra apporten står et spring, som hunden derefter springer over. Føreren må, men skal ikke, afgive en ” spring” kommando og bruge armtegn, hvorefter hunden skal springe med apporten og uden yderligere kommando sætte sig på plads med apporten i munden. På tegn fra prøvelederen skal føreren tage apporten. Hvis hunden sidder foran føreren, skal den, på dommerens tegn kommanderes plads efter afleveringen. (Se tegning)

Springhøjder som i klasse I

Afleverer hunden uvilligt apporten til føreren på dennes kommando: Karaktersænkning. Det er tilladt at bruge hånd/arm sammen med verbalt stopsignal For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ikke gives mere end i alt 2 ekstra komman­doer pr. strækning, og at hunden apporterer. Dommeren bestemmer på dagen hvorvidt der skal sendes til højre eller venstre. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelsen

Hvis en hund løber efter apporten,

inden den har rundet genstanden eller før apport kommando afgives (knaldapporterer) stoppes øvelsen og der gives 0 point. For at øvelsen kan godkendes, skal hunden have hunden have rundet genstanden og komme ind med apporten, eller have rundet genstanden og taget springet.

Stå, sid, dæk -under førerens uafbrudte gang (Koeff. 3 – max. 30 p.)

Med hunden fri ved fod dirigeres føreren fremad, efter ca. 5 meter og på prøvelederens komman­do skal føreren kommandere sin hund til at indtage en af dommeren valgt position, herefter fort­sætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med.

Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer føre­ren højre/venstre om.

Efter ca. 5 meter og på prøvelederens kommando skal føreren kommandere sin hund i en ny position. Herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med.

Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer føreren højre/venstre om.

Efter ca. 5 m og på prøvelederens kom­mando skal føreren kommandere sin hund til at indtage en ny position, herefter fortsætter føreren fremad og på ny kommando fra prøvelederen gør føreren omkring og passerer hunden og på en ny kommando gør føreren omkring, når føreren passerer hunden, skal den på førerens kommando følge med. Føreren fortsætter fremad indtil prøvelederen kommanderer begge holdt.

Hunden skal

indtage stå, sit og dæk i den rækkefølge,der vælges af dommeren på dagen. Rækkefølgen er den samme for alle ekvipager.

De relevante kommandoer må kun afgives én gang,

ellers mistes positionen. Der må ikke gives håndtegn, i så fald mistes positionen. Farten må ikke sænkes når hunden skal indtage positionerne, ellers karaktersænkning. Tabes en position kan der max. gives 8 point. Hvis hunden ikke følger føreren ved start og ikke er nået ud til føreren inden kommandoen af­gives, mistes positionen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at mindst 2 positioner udføres korrekt.

Indkald med stå (Koeff. 3 – max. 30 p.)

På et anvist, markeret sted dækker føreren sin hund af og bevæger sig derefter til et andet anvist sted ca. 25 meter væk. På tegn fra prøvelederen, kalder føreren hunden ind. Når hunden har løbet ca. halvdelen af afstanden til sin fører, kommanderer denne hunden til at stå, ud for en for føreren synlig markering. Efter nyt tegn fra prøvelederen kaldes hunden på plads, hvorefter øvelsen er færdig.

Det er tilladt at kommandere ”bliv”

idet hunden forlades Det er tilladt føreren samtidig med afgivelse af “kom” kommando også at bruge hundens navn – men det skal være en sammenhængende kommando. Det er tilladt at bruge både håndtegn (begge hænder må bruges) og stemme samtidigt, ved afgivelse af stå-kommando. Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning, efter at denne er ankommet til indkaldes­ positionen. Flytter hunden sig mere end 1 kropslængde før første indkald får den 0 point.

Løber hunden mere end 3 kropslængder efter

“stå” kommandoen mistes positionen, og der gives 0 point for øvelsen. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at der ved hvert indkald og ved positionen. max. må afgives i alt 2 kommandoer.

Fremsending/fjernafdækning /indkald og plads under gang (Koeff. 4 – max. 40 p.)

Fra et afmærket sted, med hunden på plads sender føreren, på tegn fra prøvelederen, hunden 20 m frem i lige linje mod et afmærket felt, med kommandoen “fremad”. Når hunden er nået ind i fel­tet, kommanderer føreren hunden til at dække.

Når hunden er afdækket, går føreren på prøvele­derens kommando frem mod feltet

efter vedlagte tegning Prøvelederen giver besked om at føre­ren -stadig under gang -skal kalde hunden på plads. Øvelsen afsluttes med, at hunden går fri ved fod hos føreren, indtil der kommanderes holdt.

Hundens første dækposition er den pointgivende. En hund der dækker uden eller på kommando, må IKKE flyttes af føreren for at forbedre dens placering. En hund der dækker hen over 20 m linjen, får kun point for øvelsen såfremt mindst 2/3 af kroppen ligger bag 20 m. linjen.

Feltet, der er 3 x 3 meter, skal være markeret i hjørnerne med kegler eller lignende. Mellem keglerne skal siderne være markeret med bånd eller lignende, således at føreren ikke er i tvivl om at hunden er inde i feltet. Hvis øvelsesudførelsen i øvrigt er til det, opnås der kun maksimumpoint såfremt: hunden på 1 “fremad” kommando løber lige frem. hunden på 1 “dæk” kommando dækker i feltet, (Det er tilladt føreren at afgive en stå/stop kommando før hunden kommanderes i dæk). hvis hunden efter kun 1 indkaldes kommando hurtigt og uden svinkeærinder løber direk­te ind til sin fører og sætter sig reglementeret på plads. Føreren skal stå stille ved startstedet, det er dog tilladt føreren at bruge armen.

Det er ikke tilladt føreren at ”vise” hunden feltet,

når føreren er kommet til startstedet. Øvelsen standses og der gives 0 point hvis: Fremsendelsen har karakter af rundering o.l. Hunden får mere end 3 fremad kommandoer i alt. Hunden dækker nærmere end 20 m fra føreren. Hunden mister øvelsen, hvis en person uden for ringen “lokker” den til at dække i feltet. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden indtager dækposition bag 20m linen, dog indenfor max. 3m på hver side af felt. Se tegning.

Næseprøve -søg og apporter Koeff. 3 – max. 30 p.)

På et anvist sted melder føreren klar med hunden siddende ”plads” uden line. Efter klarmeldingen afsætter føreren sin fært på næseprøve genstanden, der derefter overrækkes til prøvelederen (prøvelederen må ikke berøre denne). Føreren må ikke se genstandende blive lagt ud, så efter at have afleveret næse prøve genstanden går føreren omkring på prøve lederens kommando. ”Bliv” kommando er tilladt, før føreren gør omkring.

Fem næseprøve genstande placeres sammen

med den fører har fået udleveret ved øvelsens start, og som føreren har overført sin fært til. Gen­standene berøres af prøvelederen ved udlægningen ca. 10 m fra startstedet. På tegn fra prøvele­deren vender føreren sig om med retning mod de udlagte genstande. Hunden sendes derefter på førerens kommando frem for at søge og apportere genstanden med førerens fært.

Den rigtige genstand skal findes inden for 1 minut

efter at hunden er sendt af sted. Øvelsen afsluttes ved, at hunden apporterer og afleverer den mærkede genstand hos føreren, hvor den skal blive siddende i plads med apporten i munden, til føreren på tegn fra prøvelederen kommanderer hunden til at aflevere apporten.

Næseprøverne må placeres i forskellige mønstre.

Føreren må ikke se genstandene blive lagt ud, men hunden må gerne. Kun verbale kommandoer er tilladt, brug af håndtegn medfører karaktersænkning. Det er ikke tilladt føreren at holde i hunden efter øvelsesstart. For at øvelsen kan godkendes kræves det, at hunden bringer den korrekte genstand til føreren. Karakteren sænkes hvis hunden løfter en forkert næseprøve genstand.

Helhedsindtryk (Koeff. 1 – max. 10 p.)

Som i klasse I.

LP Prøver Klasse 3 -Øvelse 5. Løbe rundt om, apportering og spring

LP Prøver Klasse 3 -Øvelse 5. Løbe rundt om, spring og apport

Champion klassen

Er en valgfri klasse efter klasse 3. Den er ment som en forberedende klasse til eliteklassen og en klasse for hunde, der har gået i eliteklassen og har haft/fået svært ved at klare de skrappe krav i eliteklassen. Man kan rykke fra eliteklassen til champion klassen én gang i løbet af et kalenderår. Man kan kun deltage i Årets Hund og DM i den samme klasse. Der kan kun trækkes for tempoforskel, hvis der er tale om meget stor forskel på tempoet f.eks. forskellige gangarter ud og hjem i øvelsen. Der skal som minimum galoperes noget af vejen for at opnå maksimumkarakteren. Det er tilladt at belønne med godbidder, dog kun efter fællesøvelser, FVF og fremsending.

Det er ikke tilladt at bruge håndtegn ved afdækning i denne klasse.

(Undtaget øvelse 2).Sit og dæk i gruppe. Del 1: Sit i gruppe i 2 minutter [Koef. 3] Del 2: Dæk i gruppe i 1 minut [Koef. 1]Der gives points separat for hver øvelse, efter øvelse 2 er færdig. Øvelsen starter, når alle førerne med deres hund i pladsposition, står i en række med ca. 4 m afstand til hinanden og prøvelederen siger: ”Øvelsen starter”. Øvelsen slutter (Del 1), når førerne bliver kaldt ind i ringen, stående på en afstand, der ikke må være mindre end ca. 10 meter ud for deres hund, og prøvelederen siger:

LP Prøver ”Øvelsen er slut”.

Hundene sidder i pladsposition i en række med ca. 4 m afstand til hinanden. På tegn fra prøvele­deren går førerne fra deres hund og i skjul, efter først at have kommanderet “bliv”, og forbliver skjult i 2 minutter. Når de 2 minutter er gået, instrueres førerne til at komme tilbage til ringen og stille sig inde i ringen, hver ud for sin egen hund. Førerne bedes så om at gå hen og stille sig ca. 10 meter ud for deres hund. Del 1 er slut og Del 2 starter. Prøveleder annoncerer at del 2 af øvelsen starter. Én for én og fra venstre mod højre bedes fører­ne om at kommandere deres hunde i dæk.

Når hundene har ligget i 1 minut, bedes førerne,

gå ind til hundene, hvorefter prøvelederen beder om at hundene skal i pladsposition fra højre mod ven­stre. En højlydt kommando der kan forstyrre de andre hunde, vil reducere pointtallet betragteligt. Det ses gerne, at der er fire hunde i en gruppe, og mindst tre hunde i en gruppe. I tilfælde af at der er fem starter, kan disse fem udføre øvelsen sammen.

LP Prøver Anvisninger:

Hunden skal sidde i 1 min., samt forblive inden for en hundelængde for at opnå point i del

En hund som bevæger sig (mere end 2 kropslængder) mister øvelsen (del 1 og del 2). Hvis hunden har lagt sig i første del, skal hunden forblive i dækpositionen, imens de øvrige hunde dækkes af. Der kan max opnås 9 point for del 2.

Hvis hunden har rejst sig i første del, skal den dækkes af fra stående position

. Hvis en hund lægger sig ned før kommando (fx på en anden førers kommando), kan der højest gives 9 points for del 2. Hvis en hund gør 1-2 gange, trækkes 1-2 points; hvis den gør det meste af tiden, mistes øvelsen (0 points). Det er tilladt hunden at dreje hovedet for at se sig omkring, og det er tilladt at vise interesse, hvis der er distraktioner eller støj inde i eller uden for ringen.

Dette bør imidlertid ikke efter­lade et indtryk af rastløshed eller ængstelse.

Hvis en hund rejser sig, og nærmer sig en anden hund, således at der er fare for at alvorlig forstyrrelse eller slagsmål, skal øvelsen stoppes og så genoptages for alle hundene, undta­gen den hund, som forårsagede forstyrrelsen.

Fri ved fod (Koeff. 3 – max 30 p.)

Øvelsen udføres som i klasse 3

LP Prøver Anvisninger:

En hund, som forlader føreren eller følger føreren på en afstand af mere end en halv meter under hovedparten af øvelsen, mister øvelsen (0 points). Manglende kontakt og ekstra kommandoer er fejl. En ufuldkommen retning (ikke parallel) i pladspositionen, bør resultere i tab af points.

Det at sætte farten ned og stoppe før,

under eller efter drejninger vil resultere i karakter­ sænkning. Karaktersænkning vil finde sted, hvis hunden går meget tæt på føreren, den forstyrrer el­ler hindrer førerens gang, og især hvis hunden læner sig op af og rører førerens ben.

4 Stå, sid og dæk -under førerens uafbrudte gang [Koef. 3]

Øvelsen udføres som i LP klasse 3

Kommandoer: ”Plads”, ”Stå”, ”Sit”, ”Dæk”

LP Prøver Anvisninger:

For at kunne få points for øvelsen, skal hunden indtage mindst to af de anviste positioner. Hvis hunden én gang stopper i en forkert position (fx Sid i stedet for Dæk), eller hvis hunden mister én position, kan der ikke opnås mere end 7 points for øvelsen.

Hunden mister en position, hvis den indtager en forkert position,

hvis den bevæger sig mere end en kropslængde efter kommandoen, eller hvis føreren giver en ekstra kommando, eller hvis kraftige håndsignaler eller kraftigt kropssprog bruges for at opnå indtagelse af positionen.

Hvis hunden overhovedet ikke stopper på førerens kommando

til indtagelse af en position, fx ikke er stoppet før føreren har drejet omkring, mistes øvelsen (0 points). Ved bedømmelsen skal der både lægges mærke til udførelsen af fri ved fod, og indtagelsen af stå, sid og dæk positionerne er lige. Ved skrå eller skæve undtagelser af positionerne, dårlig fri ved fod, skiftende tempo (her skal tempoet være ensartet) medfører det karaktersænkning.

Der må ikke gives ekstra kommandoer til positionerne.

Håndsignaler eller kropssprog i forblindelse med stå/sid/dæk kommandoer er betragtelige fejl, og vil kraftigt formindske pointene. Alt efter hvor kraftige og langvarige de er, vil fratrækket variere mellem 1-3 points, eller positionen mistes.

5 Indkald med stå og dæk [Koef. 4]

Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Kom” (3 gange), ”Stå”, ”Dæk” OG håndsignaler, [Mht. håndsignaler:

Én hånd eller begge hænder må bruges] Udførelse: Hunden placeres i en dæk position og føreren går ca. 30-35 meter i den anviste retning. Efter tilladelse fra prøvelederen, indkaldes hunden. Føreren kommanderer hunden til at stå, når hunden har bevæget sig ca. 1/3 af distancen. Når der gives besked på det, indkalder føreren hunden igen. Efter at have bevæget sig ca. 2/3 af distancen, kommanderes hunden til at dække.

Efter det anden stop og efter tilladelse fra prøvelederen,

kalder føreren hunden til pladsposition. Prøvelederen fortæller kun føreren, hvornår hunden skal indkaldes. Føreren giver stop komman­doerne uafhængigt ved markeringerne (fx kegler). Mundtlige kommandoer og håndtegn kan benyt­tes, men skal afgives samtidigt. Hundens navn må gerne kombineres med indkald kommandoer­ne, men navnet og kommandoen skal komme direkte i forlængelse af hinanden, og må ikke give indtryk af to separate kommandoer.

LP Prøver Anvisninger:

Det er vigtigt at hunden reagerer villigt på alle indkaldes kommandoer. Hunden skal bevæge sig ivrigt og, mindst i hurtigt trav. Hunden bør straks efter kommandoen, påbegynde sit stop. Når stoppet bedømmes, bør der også tages hensyn til hundens hastighed/tempo. Der kan være en vis tolerance overfor selve standsningen for hurtige hunde, men ikke for hunde med lang­somt tempo.

For at opnå max points

(for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder

fra kommandotidspunktet til selve standsningen. For overhovedet at opnå points (for en standsning) må hunden ikke flytte sig mere end 3 kropslængder, fra påbegyndt stop. Hvis der gives mere end 3 indkaldes kommandoer i alt, kan der ikke gives mere end 7 points. Et tredje indkald på en enkelt position, resulterer i at øvelsen ikke bestås. Hvis hunden mister en position,

(fx ikke stopper inden for grænsen på de 3 kropslængder)

kan der ikke tildeles mere end 6 points. Hvis hunden overhovedet ikke forsøger på at stoppe ved en af positionerne, kan der ikke gives mere end 5 points. Hvis hunden ikke standser ved nogen af positionerne, eller tager positionerne i omvendt ræk­kefølge, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden stopper en gang i en forkert position, kan der ikke gives mere end 7 points.

Hvis en hund skifter en position:

fx ikke forbliver i stå, men lægger sig eller sætter sig), bør der trækkes 2 points. Hvis hunden sætter sig eller står op før den første indkaldes kommando, eller bevæger sig min­dre end en kropslængde, kan der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden bevæger sig me­re end én kropslængde før den første indkaldes kommando, mistes øvelsen (0 points).

6: Fremsending med dirigering, dæk og indkald [Koef. 4]

Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre og/eller håndtegn, (”Stå”), ”Dæk”, ”Kom”.

LP Prøver Udførelse:

Før denne øvelse startes skal føreren fortælle dommeren om han/hun først vil kom­mandere hunden i en stå position, før den dækkes af i feltet, eller om han/hun direkte vil dække hunden af i feltet. Føreren sender hunden frem til en kegle og kommanderer den til at stå inden for cirklen.

Hunden skal have alle 4 poter inden for cirklen.

Cirklen er 2 meter i radius og dens cen­trum er ca. 10 meter fra startpunktet. Centrum af cirklen er markeret med en kegle, på ca. 15cm i højden. Cirklen bør synliggøres med mindst 8 punkter (korte segmentstykker) eller ved at hele cirklen opridses. Efter hunden har stået ca. 3 sekunder inden for cirklen, bliver føreren bedt om at dirigere hunden til et felt/firkant på ca. 3 x 3 meter, ca. 25 meter væk (målt fra midten af firkanten) fra startstedet.

Hunden bør bevæge sig i en lige linje fra cirklen til feltet,

og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Feltet og cirklen bør placeres med en afstand af mindst 3 meter fra ringlinjen. Kegler (ca. 10 -15 cm høje) markerer hvert hjørne i feltet. Synlige linjer (fx ringbånd, tape eller kridtlinjer) bør forbinde keglerne på deres ydre side. Når hunden når feltet, kommanderer føreren hunden til enten at stå, for derefter at dække, eller kommanderer den direkte i en dæk.

Hvis hunden først kommanderes i en stå,

skal stå positionen være klar og stabil, før dæk kommandoen afgives. På kommando fra prøvelederen, går føreren hen imod hunden. Når føreren er ca. 2 meter fra hunden, (føreren bliver dog ikke kommanderet til at gå ind i feltet) bliver føreren bedt om at dreje, og efter ca. 10 meter bedt om at dreje igen og gå imod startstedet. Efter endnu 10 meter, bliver føreren bedt om at indkalde sin hund, medens han/hun fortsætter sin gang hen mod startstedet. Når føreren med hund når startpunktet, bedes han/hun om at stoppe.

Hunden bør bevæge sig i en lige linje til cirklen og til feltet,

og bør løbe ind i feltet fra forsiden. Vinklen mellem de forbindende linjer mellem startstedet og centrum af cirklen, og mellem centrum af cirklen og midten af feltet, bør være 90 grader. Se tegningen for øvelse 6.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge dirigeringer og kommandoer og lige ruter til cirkel og felt. Hvis hunden løber ind i feltet fra siden eller bagfra, bør der trækkes et halvt til et helt point. For at opnå 10 points, må føreren ikke bruge mere end 6 kommandoer i denne øvelse; den sjette kommando er en stå kommando i feltet. En mulighed er kun at kommandere hunden til at dække, når den er kommet ind i feltet, og således kun bruge fem kommandoer. Hunden skal

følge de givne kommandoer,

fx hvis der gives en stå kommando i feltet, så skal den følges. Hvis der kun gives en dækkommando i feltet, skal hunden indtage dækpositionen straks. Hvis hunden gør noget på egen hånd, reduceres point. Det betyder at fx ”stå” kommandoen ved keglen og ”stå” og ”dæk” kommandoerne i feltet skal afgives. Hvis føreren bevæger sig fremad (tager skridt i en hvilken som helst retning) mens komman­doerne gives, bestås øvelsen ikke (0 points).

Hvis der er overdrevne kommandoer

(kropssprog) fra føreren, bør der ikke gives mere end 8 points. Hunden skal have alle 4 poter inden for cirklen, før føreren må dirigere hunden til feltet. Hvis hunden sidder eller dækker i cirklen, bør der ikke gives mere end 8 points. Hvis hunden sidder eller dækker uden for cirklen, eller dækker uden for feltet, bestås øvelsen ikke (0 points).

Hvis hunden indtager en dækposition, er en omdirigerings kommando ikke tilladt.

For at opnå points, skal hele hundens krop, bortset fra halen, være inden for feltet. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden rejser sig til siddende eller stående position, inden føre­rens anden drejning. Der kan ikke gives mere end 5 points, hvis hunden rejser sig til siddende eller stående position efter førerens 2. drejning, før den indkaldes. Hvis hunden bevæger sig inde i feltet uden at rejse sig, kan der ikke gives mere end 7 points. Hvis den bevæger sig, og overskrider kanten af feltet inden indkaldet, bestås øvelsen ikke (0 points).

LP Prøver Hvis hunden bevæ­ger sig meget langsomt,

skal der kun gives omkring 6 points. En nummer to indkaldes kommando, stå kommando (både i cirklen og i feltet) eller dækkom­mando, betyder et fratræk på 2 points pr. kommando. Øvelsen mistes hvis blot én af disse kommandoer bliver givet en tredje gang. Håndsignaler er kun tilladt, dér hvor hunden skal diri­geres. Håndsignaler givet når hunden er ved siden af føreren, resulterer i et fratræk på 2 po­ints.

Hvis hunden indtager en forkert position i feltet,

trækkes der 3 points, og hvis ståkommandoen ikke er præcis, trækkes der 2 points. Fratrækket af points for ekstra dirigeringskommandoer, afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Således kan fratrækket variere mellem 1 til 2 points. Hvis man viser hunden retninger (til cirklen eller feltet) eller berører hunden ved startstedet til øvelsen, mistes øvelsen.

7: Dirigeret apportering [Koef. 3]

Kommandoer: ”Fremad”, ”Stå”, ”Højre/Venstre” og/eller håndtegn, ”Apport”, ”Slip”

Udførelse: To træapporter placeres i en række ca. 10 m fra hinanden, således at de tydeligt kan ses. Startstedet er ca. 20 m fra den imaginære midterste apport. Føreren sender hunden til en cirkel, og kommanderer den til at stå inden for cirklen.

Hunden skal stå inden for cirklen,

således at alle 4 poter er inden for cirklen. Cirklen er 2 m i radius, og dens midte er ca. 10 m fra startstedet. Midten af cirklen er markeret med en kegle. Kanten af cirklen skal være synliggjort med fx mindst 8 punkter af segment eller hele cirklens yderkant skal være synliggjort. Efter ca. 3 sekunder, bliver føreren bedt om at dirige­re hunden til enten den højre eller den venstre apport, bestemt ved lodtrækning, og hunden skal apportere og aflevere apporten korrekt.

Dirigerings kommandoen

(højre/venstre) og apport kom­mandoen skal gives direkte efter hinanden, uden ophold, således vil et ophold mellem komman­doerne blive opfattet som en ekstra kommando. Prøvelederen placerer de 2 apporter, efter det er blevet bestemt ved lodtrækning, hvilken én der skal apporteres. Den apport, som bliver trukket (venstre eller højre) skal altid lægges ned først. Under denne procedure står føreren og hunden ved startstedet med front mod keglen på en af­stand af ca. 10 meter. Se figur for øvelse 7 i Eliteklassen.

LP Prøver Anvisninger:

Der skal lægges vægt på hundens villighed til at følge de angivne kommandoer, og hvorvidt den tager den korteste vej til den rigtige apport. For at opnå points i denne øvelse, skal hunden stå inden for cirklen. En hund som sidder eller ligger ned ved keglen, kan ikke få mere end 8 points.

Hvis hunden løber mod den forkerte apport,

og bliver stoppet og omdirigeret til den korrekte, og hunden apporterer den korrekte apport, skal der trækkes 3 points. Hvis hunden omdirigeres fra den forkerte apport uden et stop, skal der trækkes 2 points. Hvis hunden samler den forkerte apport op, mistes øvelsen (0 points) Mht. hvis hunden taber apporten eller hvis der tygges eller bides i apporten, se de generelle anvisninger for eliteklasse

8: Fremsending rundt om genstand, position, dirigeret apportering og spring over forhin­dring med apport. [Koef. 4]

Kommandoer: ”Rundtom”, ”Stå/Sit/Dæk” og/eller håndtegn, ”Højre/Venstre+Apport” og/eller hånd­tegn, ”Spring”, ”Slip” (”Plads”)

LP Prøver Udførelse:

Før prøven starter, beslutter dommeren hvilken position (stå/sit/dæk) hunden skal ind­tage på sin vej retur mod føreren. Positionen er den samme for alle prøvens deltagere. Føreren skal trække lod, om det skal være højre eller venstre apport og tilhørende spring, som kan være et lukket eller et åbent spring. En ca. 50 cm høj, meget synlig kegle, placeres på en afstand af ca. 20 m fra startstedet.

Springet placeres ca. 5 m fra startstedet.

Der bør være 3 forskellige størrelser apporter til rådighed, i forhold til hundenes størrelser og ra­cer. Vægten på den største, bør være max 450 gram. Størrelsen på apporten, bør svare til hun­dens størrelse, men føreren må selv bestemme valget af størrelse apport.

LP Prøve Udførelse:

Føreren står med hunden i plads position ved startstedet. Prøvelederen annoncerer start af øvelsen, og går ud for at placere apporten ca. 5 m bag springet. Når føreren får besked på det, kommanderer han/hun sin hund til at løbe rundt om genstanden. Når hunden klart og tydeligt har løbet rundt om genstanden, og er på vej tilbage mod føreren (genstanden skal være ca. 2 me­ter bag hunden), men ikke har passeret den imaginære linje, som forbinder apporterne, komman­derer føreren (uafhængigt af prøveleder/af sig selv) hunden til at stoppe i den af dommeren valgte position. Der må gives et verbalt signal samtidigt med et håndsignal. Efter ca. 3 sekunder, beder prøvelederen føreren om at kommandere hunden til at apportere og springe og derefter gå på plads.

LP Prøver Anvisninger

Der bør lægges vægt på hundens villighed til at følge de givne kommandoer og dirigeringer, hun­dens ivrighed, og at tage de korteste retninger. Hunden skal vise et ivrigt tempo, mindst hurtigt trav. Hunden skal straks adlyde kommandoerne. Der vil være en vis tolerance overfor hurtige hunde, men ikke for langsommere hunde. For at opnå points for øvelsen, skal hunden blive i positionen (stå/sit/dæk), indtil den får kom­mandoen til at fortsætte øvelsen. En hund som indtager en forkert position, kan ikke opnå me­re end 8 points.

Hvis hunden vender rundt før genstanden,

skal den gen-dirigeres til at løbe rundt om genstan­den. Dette resulterer i tab af points. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden ikke løber rundt om genstanden. Føreren har to ekstra kommandoer (minus 1 points trækkes for hver ekstra kom­mando, hvis hunden adlyder). Efter hunden har løbet rundt om genstanden, skal den indtage den korrekte position (stå/sit/dæk) på kommando. Føreren må gerne give en springkommando, når hunden har gre­bet om apporten. Hvis hunden passerer den imaginære linje, hvor apporten ligger, uden at ha­ve taget den, kan max 5 points tildeles).

Fratrækket i points for ekstra dirigerings kommandoer

afhænger af deres styrke, og af hundens villighed til at adlyde kommandoerne. Det kan være fra 1 til 2 points pr. kommando. Fratræk­ket i points for andre ekstra kommandoer, skal være overensstemmende med de generelle anvisninger. Hvis hunden springer over springet på sin vej mod genstanden, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden ikke tager apporten, eller ikke springer over springet, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden rører springbrættet i springet, trækkes 2 points. Hvis hunden river pinden ned (i det åbne spring), trækkes 2 points.

Hvis hunden støtter sig på springbrættet,

bestås øvelsen ikke (0 points). Hvis springet vælter, mistes øvelsen (0 points). Hvis hunden tøver i forhold til kommandoerne, bør der trækkes 2 points. Hvis hunden handler på eget initiativ (fx stopper før kommandoen) bør der trækkes 2 points. Hvis føreren viser hunden retninger, eller berører hunden ved startstedet, mistes øvelsen (0 points). Mht. hvis hunden taber apporten og hvis hunden tygger eller bider i apporten, henvises til de generelle regler for bedømmelser af øvelser.

9:LP Prøve Næseprøve og apportering [Koef. 3]

Kommandoer: (”Bliv/Plads”), ”Søg/Apport”, ”Slip” (”Plads”)

LP Prøver Udførelse:

Føreren står ved startstedet med hunden i pladsposition, og prøvelederen annoncerer at øvelsen starter, og giver føreren en næseprøvegenstand af træ (10 cm x 2 cm x 2 cm), som er blevet markeret på forhånd med en form for identifikation (fx et kryds). Føreren må holde den mar­kerede genstand i sine hænder i ca. 5 sekunder. Hunden må ikke røre eller snuse til genstanden på dette tidspunkt.

Prøvelederen beder føreren om at aflevere næseprøve

genstanden, og beder derefter føreren om at vende sig om. Føreren bestemmer om hunden må, eller ikke må se, når genstandene placeres. ”Plads” eller ”bl, sammen med 5-7 andre næ­se prøvegenstande på jorden eller gulvet ca. 10 m fra føreren.

LP Prøvelederen placerer de andre 5-7 genstande med hænderne,

og berører dem således. Næseprøve genstandene bør placeres efter samme mønster for alle de deltagende, og med en indbyrdes afstand på ca. 20-25 cm, men posi­tionen af genstanden med førerens fært kan variere fra deltager til deltager. Genstanden med fø­rerens fært, bør ikke placeres yderst i mønsteret. Den måde næseprøve genstandene placeres på kan variere fra prøve til prøve. Se forslagene i appendiks foriv” kommandoer er tilladt. Prøve lederen går hen og placerer genstanden med førerens fært, uden at berøre den (fx med en tang) eliteklassen.

føreren bliver derefter bedt om at vende sig om igen,

og kommandere hunden til at apportere den markerede genstand. Hunden skal finde førerens genstand, apportere den og aflevere den til føre­ren i overensstemmelse med de generelle anvisninger. Hunden skal have lov til at arbejde i ca. et halvt minut, hvis arbejdet er aktivt og målsøgende. Der skal anvendes nye næseprøve genstande for hver prøvedeltager.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på hundens villighed. Øvelsen mistes (0 points) hvis hunden får lov til at snuse til eller berøre genstanden i begyn­delsen af øvelsen før den afleveres tilbage til prøvelederen, hvis der afgives kommandoer, når hunden er ved genstandene, eller hvis hunden tager fat i en forkert genstand. Der mistes ikke points hvis hunden snuser til genstandene i søget efter den korrekte genstand.

Mht. hvis hunden taber genstanden,

og mht. hvis den tygger eller bider i genstanden, se de generelle retningslinjer for bedømmelse af øvelser i eliteklassen.

10: Stillingsskift [Koef. 4]

Kommandoer: ”Dæk”, ”Bliv”, ”Sit”, ”Stå”, ”Dæk” og/eller håndtegn

LP Prøver Udførelse:

Hunden skal skifte stilling 6 gange ifølge førerens kommandoer, og skal forblive på det oprindelige sted. Føreren melder klar med hunden siddende med dens bagpart eller forben (alt efter hvilken part af kroppen der skal holdes i ro) mellem to anvise punkter. Derefter går føreren på anvisning fra prø­velederen. Når føreren bliver bedt om det, kommanderes hunden til en dæk ved startstedet.

Føre­ren efterlader hunden

og bevæger sig hen til det anviste sted ca. 15 meter væk fra hunden og vender front mod sin hund. Rækkefølgen af stillinger kan variere, men skal være den samme for alle prøvedeltagere. Hver position skal udføres to gange og den sidste kommando om at skifte stilling skal være ”dæk”. Prøve lederen viser føreren i hvilken rækkefølge hunden skal skifte positi­oner med et skilt.

Prøvelederen skal skifte/vende skiltet på tegn fra dommeren,

præcis som i LP klas­se 3. Føreren må anvende både mundtlige kommandoer og håndtegn, men de skal være korte og bruges samtidigt. Efter den sidste dæk kommando, og når føreren bliver bedt om det, går føreren tilbage til sin hund og kommanderer den i en sit/plads, når han/hun bliver bedt om det.

LP Prøver Anvisninger:

Der bør lægges vægt på ivrigheden hvormed kommandoerne tages, positionernes tydelighed, og hvor godt positionerne holdes, og hvor meget hunden flytter sig fra startstedet. For overhovedet at kunne få points for denne øvelse, må hunden ikke bevæge sig, i nogen som helst retning, mere end sin egen kropslængde fra startstedet. Al bevægelse lægges sam­men (fremad, tilbage, til siderne osv.). Hvis hunden mister én af de seks positioner, kan der ikke gives mere end 8 points.

Hvis hunden imidlertid springer en position over og indtager den næste position,

bestås øvel­sen ikke (0 points). Hunden skal skifte position mindst 5 gange for at opnå points. Hvis hunden sidder op, inden føreren kommer tilbage, skal der ikke gives mere end 8 points. Overdreven brug af stemme og overdrevne eller langvarige/vedvarende håndtegn giver fra­træk i points. (Se de generelle regler).

Der kan ikke opnås mere end 8 points, hvis hunden skal have to kommandoer

til et positions ­skifte. Hvis hunden ikke adlyder den anden kommando til et postionsskifte, mistes positionen. For den første ekstrakommando til et positions skifte, trækkes der 2 points fra, og der trækkes 1 points for de næste. Det er således muligt at opnå points for øvelsen, selvom 3 til 4 af positio­nerne er opnået med en ekstrakommando, hvis ekstra kommandoen bliver adlydt straks, og leder til gode, klare positioner, og øvelsen i øvrigt bliver udført perfekt.

LP prøver er efter DKKs anvisninger, LP prøver er for hele DKKs lydigheds program

Læs om LP regler her

LP lydigheds regler

LP lydigheds regler 2017

LP lydigheds regler

LP regler 2017

Arrangør

Den arrangerende klubs bestyrelse -eller et af bestyrelsen nedsat udvalg -er ansvarlig for prø­vernes tekniske gennemførelse og korrekte afvikling i.h.t. reglerne og afgør tvivlsspørgsmål, som forelægges prøveledelsen. Prøvedeltagerne skal efterkomme prøveledelsens anvisninger! Even­tuelle klager skal rettes til prøve-/konkurrenceledelsen på prøvedagen
Deltagerberettigede

Alle hunde kan deltage i LP uanset om de er stambogsførte.

Dansk opdrættede, ørekuperede hunde født efter 1. januar 1985 kan ikke gå til prøve. Det samme gælder for hunde født i andre lande, hvor ørekupering er forbudt. Halekuperede hunde født efter den 1. juni 1996 kan ifølge dansk lovgivning ikke gå til prøve, uanset i hvilket land hunden er født. Forbuddet omfatter også hunde, som har fået halen kuperet af veterinære årsager, uanset om man har en dyrlægeerklæ­ring. Følgende racer er dog undtaget for halekuperingsforbuddet: Ruhåret Hønsehund, Korthåret Hønsehund, Breton, Vizsla og Weimaraner.

Såfremt en hund er født stumphalet,

skal det for dansk opdrættede hundes vedkommende fremgå af hundens stambog. For udenlandsk opdrætte­de hundes skal der fremlægges en engelsksproget dyrlægeattest, der er udstedt i det land, hvor hunden er opdrættet, som angiver at hunden er født stumphalet. For hunde født efter 1. oktober 2004 er det dog kun følgende racer, der på stambogen kan få på­ført, at de er født naturligt stumphalet: Australian Shepherd, Autralian Stumpy Tail Cattle Dog, Bo­ston Terrier, Bouvier des Flandres, Braque du Bourbonnais, Breton, Dansk/Svensk Gårdhund, Engelsk Bulldog, Entlebucher Sennenhund, Fransk Bulldog, Gos d’atura Catala, Jack Russell Ter­rier, Karelsk Bjørnehund, King Charles Spaniel, Kroatisk Hyrdehund, Mudi, Old English Sheepdog, Perro de Agua Espanol, Polski Owczarek Nizinny, Pyrenæisk Hyrdehund, Pyrenæisk Hyrdehund m/korthårshoved, Schipperke, Terrier Brasileiro, Västgötaspids, Welsh Corgi Pembroke. For alle andre racer (med undtagelse af Breton, Korthåret Hønsehund, Ruhåret Hønsehund, Vizsla og Weimaraner, som er undtaget fra halekuperings forbuddet) gælder, at hunde uden hale eller med kun en del af halen født efter den 1. oktober 2004 anses for at mangle legemsdele og kan derfor ikke deltage. Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Danskejede, stambogsførte hunde skal være stambogsført af DKK.

Importerede hunde, hvis stambogspapirer er til registrering hos DKK, kan hvis den udenlandske stambog er godkendt af DKK, derfra få en midlertidig “kvittering”, der skal tages med til enhver autoriseret prøve indtil DKK-stambogen foreligger. Alle deltagende hunde skal have en lydighedsresultatbog udstedt af DKK eller anden FCI anerkendt kennelklub. Resultatbogen skal medbringes til LP. I modsat fald kan prøveaflæggelse nægtes. Resultatbøger kan købes hos DKK. For at kunne deltage i en DKK ­prøve, må deltageren (ejeren/føreren) ikke være medlem af en kynologisk forening, der ikke er anerkendt af DKK! Personer, der af DKK er udelukket fra deltagelse i udstillinger eller prøver, må ikke fungere som officials eller hundeførere!

Vaccination, sundhedskrav, ansvarsforsikring og doping.

Hvalpe under tre måneder må ikke medbringes på prøveområdet. Drægtige tæver kan ikke delta­ge i prøver de sidste 30 dage før fødsel beregnet fra 63 dage efter første parring. Tæver med hvalpe under 75 dage kan ikke deltage. Steriliserede tæver må gerne deltage. Hunde, som skal til LP skal være i god mental og fysisk sundhedstilstand og ikke vise tegn på sygdom. En hund må således kun deltage, såfremt den på dagen ikke udgør nogen smittefare. Ved tvivl skal fremlægges dyrlægeattest, der bekræfter dette.

For at deltage på prøve/stævne skal en hund være vaccineret mod hundesyge og parvovirus.

Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedagen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige hunde gælder, at vaccinationen højest må være 4 år gammel. Dokumenta­tion for vaccination skal være indkørt i stambogen, være vedlagt denne eller fremgå af hundens EU-hundepas og medbringes på dagen. Udenlandske hunde skal være rabiesvaccinerede i henhold til den enhver tid gældende danske lovgivning.

Hunde, der befinder sig på prøveområdet,

skal være omfattet af en dækkende lovpligtig ansvars­forsikring. Hundeejeren er ansvarlig for et hvert uheld eller enhver skade, hans/hendes hund for­volder. Hundeejeren er forpligtet til at anmelde de skader, som hans/hendes hund har forårsaget, til eget forsikringsselskab.

Det er forbudt at behandle hunde med stoffer

der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping). Dopingkontrol kan ske ved udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter. Anmodning om dopingkontrol (fra andre end officials, arrangementsledelse eller dom­mere) af en hund skal sammen med en begrundelse for kontrollen indgives skriftligt til arrange­mentsledelsen på dagen. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på kr. 1.000, der mistes, såfremt testen er negativ.

Kirurgisk kastrerede hanhunde,

samt hanhunde der er kryptorchid (dvs. at den ene eller begge testikler ikke er til stede i pungen) må gerne deltage.

Kemisk kastration er omfattet af DKKs dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må

derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden (gælder kun DKK registrerede hunde). Proceduren for ansøgning om dispensation er beskrevet på www.dkk.dk  Steriliserede tæver må gerne deltage.

Samtlige omkostninger ved kontrol og efterfølgende test betales af hundens ejer,

hvis testen er positiv. Hvis testen er negativ betales omkostningerne ved kontrol og efterfølgende test af arran­gøren af det pågældende arrangement. Indgives der anmodning om dopingkontrol af en hund, skal arrangementsledelsen indkalde den pågældende hunds ejer/fører for høring og meddelelse om, at hunden skal stille til dopingkontrol på dagen. Det påhviler arrangementsledelsen at tilkalde en dyrlæge for udtagelse af blodprøve, urinprøve, hårprøve og næsesvabe prøve på dagen. De udtagne prøver opbevares af dyrlægen.

Arrangementsledelsen orienterer DKK om den udførte dopingkontrol,

hvorefter det på baggrund af anmodningens karakter aftales med dyrlægen, hvilke analyser, der skal foretages. Når analysere­sultatet foreligger, træffer DKKs sundhedsudvalg afgørelse om, hvorvidt der har foreligget doping. Sundhedsudvalgets afgørelse senes til DKKs bestyrelse, som træffer afgørelse om, hvorvidt en sag kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKKs disciplinærnævn til behandling i henhold til DKKs love. Personer, der afviser at stille til dopingkontrol eller udebliver fra kontrol, indberettes til DKKs be­styrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen skal overgives til DKKs disciplinær­nævn til behandling i henhold til DKKs love.

Tilmelding

En hund skal tilmeldes i god tid før en prøves afholdelse. Tilmeldinger til LP på DKK ­arrangementer skal ske på www.hundeweb.dk eller godkendte blanketter, som findes på DKKs hjemmeside eller ved henvendelse til DKKs kontor. Såfremt DKK-kredse eller specialklubber er arrangør tilmeldes der på www.hundeweb.dk eller der fås anmeldelsesblanketter ved henvendel­se til disse. Ejerskifte af en hund samt eventuel adresseændring skal være registreret i DKK før anmeldelse til en prøve. I modsat fald kan hunden nægtes deltagelse. For at kunne deltage skal anmeldelsesblanket og gebyr være arrangørerne i hænde senest dagen for anmeldelsesfristens udløb. Der kan ikke efteranmeldes! På DKK-arrangementer, hvor der er LP over to dage, kan man deltage begge dage.

Tilbagebetaling af gebyr

Tilbagebetaling af det fulde gebyr kan kun finde sted, hvis hunden på grund af sygdom ikke kan deltage, hvilket må dokumenteres ved tilsendelse af autoriseret dyrlægeattest senest 3 dage efter, prøven er blevet afholdt.

Ankomst -indgangskontrol -mødetider

Kun anmeldte hunde har adgang til et arrangement. Hunde, der er tilmeldt et to dages arrange­ment, har adgang begge dage. Der skal medbringes stambog/resultatbog, vaccinationsattest, kvit­tering for anmeldelse og nummerskilt. Endvidere drikke-og madskål. Rent vand fås ved prøve­pladsen.

Hundeejeren/føreren skal møde ved ringen senest 15 minutter før prøvebedømmelserne begyn­der.

Dyrlægekontrol kan etableres ved stikprøvekontrol af enkelte hunde. Dyrlægens afgørelse er inappellabel! Finder dyrlægen en hund uegnet til at deltage i et arrangement tilbagebetales delta­gergebyr ikke. Der kan ved indgangen være anden nødvendig kontrol, f.eks. tatoverings-og vac­cinationskontrol. En hund, der har passeret indgangskontrollen, må ikke trækkes tilbage fra be­dømmelse, medmindre særlige forhold gør sig gældende, hvilket afgøres af prøveledelsen. An­modning om ID-kontrol af hunde skal på prøvedagen indleveres skriftligt til prøveledelsen sammen med en begrundelse herfor. Anmodningen skal vedlægges et gebyr på 200,-kr. der fortabes så­fremt kontrollen viser sig uberettiget.

Enhver hund deltager for ejerens regning og risiko,

og uheld er prøvearrangøren uvedkommende. Hundene skal føres i line på prøveområdet, når de ikke er til bedømmelse. Det er ikke tilladt at anbringe opslag af nogen art på prøveområdet eller foretage anden form for reklamering uden prøveledelsens tilladelse.

Evt. medbragte bure, borde, m.m. må ikke placeres nærmere end 2 m fra ringsiderne.

(ringaf­mærkningerne). På udendørs prøver er opslag af telte kun tilladt efter arrangørens anvisninger.

HUND KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES

– hvis den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition fysiske eller psykiske handicaps aggressivitet over for dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller deres førere m.fl. på eller udenfor prøvebanen udpræget nervøsitet eller hvis udførelse af øvelserne / gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden.hvis hunden forlader ringen (Gældende for LP3, Champion klasse og Elite)hvis hunden gør sig ren i ringen

EN HUNDEFØRER KAN UDELUKKES/DISKVALIFICERES:

hvis føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne. udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden. forstyrrer en konkurrent/prøvedeltager eller dennes hund, der er under prøveaflæg­gelse. udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførelse i eller ved ringen. E) afstraffer hunden i eller ved ringen En hundeførre kan diskvalificeres hvis næseprøven påføres foderfært.

Opførsel

Al utilbørlig kritik af en dommer, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone og anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmie samt eventuelt udvisning fra prøven. Afgørelse herom træffes af prøvele­delsen. Prøve ledelsen kan indberette hændelsen til DKKs bestyrelse, som derefter træffer afgø­relse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til disciplinær nævnet til behandling i henhold til DKKs love. På prøver arrangeret af kredse eller specialklubber, skal en eventuel indberetning ske til kredsen/ specialklubbens bestyrelse, som derefter træffer afgørelse
om, hvorvidt sagen betragtes som afsluttet, eller om den skal videresendes til DKKs bestyrelse med en indstilling om behandling i DKKs disciplin nærnævn. Såfremt en hund eller dens fører ude­lukkes/diskvalificeres, fratages de dagens præmieringer, og deltagergebyret tilbagebetales ikke.

Dommeren kan fratage en hund tildelte præmieringer/resultater,

hvis hunden viser sig aggressiv eller udviser anden uønsket adfærd. Hunden tildeles i så fald præmierings graden eller prøveka­rakteren 0. En hund, som to gange får 0 pga. temperamentet, kan af DKKs bestyrelse fratages retten til avl samt retten til at deltage i udstillinger, prøver, konkurrencer m. v.

Hvis en hund bliver diskvalificeres på grund af aggressivitet kan DKKs LP-udvalg indstille til DKKs bestyrelse, at hunden idømmes en karantæne på op til 6 mdr. Dette gælder ved første gangs indberetninger.

DOMMERENS AFGØRELSER ER INAPPELLABLE!

Vedr. prøvereglerne

Prøvedeltagerne (hundeførerne) har pligt til at kende prøvereglerne! Arrangører af enhver prøve har pligt til at sørge for, at prøvereglerne kan fås på prøveområdet!

LP godkendt af DKK kan foruden af DKK kun afholdes af DKK kredse, anerkendte specialklub­ber
Og godkendte foreninger. For at afprøve hundenes reelle lydighed i dagligdagen, skal de ved

alle aut. prøver udsættes for de samme forstyrrelser,

som på udstillinger (tilskuere, andre hunde omkring LP-ringen, støj o.l.) Det påhviler prøvearrangørerne at sikre dette, og dommeren at god­kende prøvebetingelserne. Registrering af LP resultater forudsætter, at arrangørerne senest to (2) måneder før afholdelse skriftligt, på de af DKK udleverede ansøgningsskemaer, har ansøgt DKK om tilladelse til afholdelse af prøverne. Det skal samtidig meddeles, hvilke(n) dommer(e) der er inviteret. DKK vil sammen med godkendelsen sende en vejledning i korrekt afvikling af DKK-LP. DKKs godkendelse af aut. LP forudsætter, at hundene bedømmes af en LP-dommer autoriseret af DKK.

Deltagelse

Hundene skal være mindst 10 måneder gamle, (dog 15 måneder i Eliteklassen) og have en resul­tatbog udstedt af DKK enten med hundens stambogsnummer eller, for ikke DKK-stambogsførte hunde, et startnummer.

Der kan kun aflægges prøve i én officiel klasse pr. dag. Resultatbogen kan købes på DKKs kontor. Reglerne findes på DKKs hjemmeside.

Løbske tæver kan deltage i prøverne,

men skal føres til prøve sidst uanset katalogrækkefølgen. Ejere (førere) af løbske tæver har pligt til, uden at medbringe tæven, at meddele LP­ ringsekretæren om en tæve er løbsk før samtlige prøver begynder. Undladelse heraf kan medføre diskvalifikation! Løbske tæver må først føres frem til ringen umiddelbart før de skal til prøve! Indendørs skal tæver i løbetid, bære løbetidsbukser.

Dommere

Alle LP-dommere skal være autoriseret af deres hjemlands kennelklub. En dommer, der alene er autoriseret som eksteriørdommer, må ikke fungere som LP-dommer. I tilfælde af dommerdublerin­ger eller dommerændringer tilbagebetales prøvegebyret ikke. Ingen ved prøven fungerende dom­mer kan anmelde hund, fremføre eller lade fremføre hund til prøve i den ring han/hun selv døm­mer på den pågældende prøve. Ingen ved prøven fungerende dommer må dømme en hund, som vedkommende eller dennes aktuelle husstand har ejet inden for de sidste 12 måneder. Hvis en dommer med egen hund deltager i konkurrencen om årets LP-hund, kan vedkommende ikke dømme den klasse, hvori vedkommende deltager. Dommerelev/-aspirant samt øvrige ringperso­nale må ikke eje/anmelde hund til prøve i den ring, hvor de fungerer, eller forlade ringen for at fremføre hund i en anden ring.

3 a. Prøveledere

Der skal udpeges en prøveleder til klasse 3, champion klassen og eliteklassen. Prøvelederen skal have de passende kvalifikationer. Hvis prøvedeltagere fra udlandet anmelder til prøven, skal prø­velederen være i stand til at lede øvelserne på engelsk eller et sprog, som man fælles er blevet enige om. Hvis øvelserne fordeles på 2 eller flere dommere, skal der være et tilsvarende antal prøveledere, således at hver ring har mindst én prøveleder.

Ved LP ringen

Førerne skal i god tid (senest 15 minutter før meddelt prøvetid begynder) melde sig til LP ­ringsekretæren og aflevere deres hunds resultatbog. LP bedømmes af en LP-dommer, der til hjælp har en ringsekretær og evt. en prøveleder og en ringassistent. Hundene aflægger normalt prøve klassevis og i den rækkefølge, der angives i kataloget. (undta­gelse herfor i Eliteklassen). En hund kan føres til prøve af andre end sin ejer, men prøven skal fuldføres med samme fører, hvormed den påbegyndes. Fører og hund skal være til stede ved LP ­ringen senest 10 minutter før de iflg. katalogrækkefølgen skal ind til prøve! Førere, der har tilmeldt hund(e) til både LP, Agility og eksteriørbedømmelse på samme udstilling, skal i god tid før LP ­bedømmelserne begynder, meddele dette til LP-ringsekretæren. Hvis tidspunktet for eksteriør be­dømmelserne tillader det, skal hunde, der også skal eksteriørbedømmes føres til LP først og som de første uanset katalogrækkefølgen.

Dette aftales i LP-ringen med ringsekretæren eller domme­ren.

(Undtaget herfra er løbske tæver samt visse racer, hvis pelssoignering kan blive bragt i uor­den, såfremt hunden(e) føres til LP først). Føreren afgør i sådanne tilfælde selv, hvor hunden først ønskes bedømt! Hvis eksteriør-og LP-bedømmelserne iflg. kataloget tidsmæssigt falder sammen, føres hunden(e) først til eksteriørbedømmelse, men så snart hunden(e) (det vil sige ikke hele racen) er færdigbe­dømt i eksteriør, har føreren pligt til hurtigst muligt at føre hunden tilbage til LP-ringen og melde sig prøveklar hos LP-ringsekretæren. (Undtaget herfra er kun løbske tæver!). Undlader en fører dette, og derved forårsager, at dommeren og/eller bedømmelserne af andre LP-hunde forsinkes unødigt, er dommeren berettiget til at afvise en sådan fører og hund fra LP-bedømmelse den dag! Dommeren er endvidere berettiget til at afvise førere, der ikke er til stede ved LP-ringen med deres hunde når der kaldes til prøve medmindre der forinden er meddelt LP-ringsekretæren en be­grundelse for forsinkelsen.

Prøveafviklingen

Alle øvelser begynder og slutter efter dommerens anvisning og med hunden på plads. Det er tilladt føreren at sige ”plads” til sin hund ved øvelses start. Det er ligeledes tilladt føreren at sige ”bliv” i de øvelser hvor fører forlader hunden. Førerne må ikke modtage hjælp fra andre under prøveaflæggelsen. Sker dette har dommeren ret til at diskvalificere hunden. Pladskommando ved start og ved ændring af gangart er tilladt i alle 4 klasser.

LP aflægges i en ring, der skal måle mindst 20 x 30 m (til Eliteklassen og Champion klassen helst 30 x 40 m)

Apporteringsøvelser / næseprøver underkendes,

hvis en fører lader hunden berøre en apport / næseprøvegenstand eller putter den i hundens mund inden genstanden kastes eller afleveres til dommeren til udlægning. Næseprøven må kun påføres håndfært (f.eks. ikke ind under bluser /skjorter eller lign.). At flytte sig: Det er ikke tilladt føreren at flytte sig i nogen retning under øvelser, hvor det er angivet at føreren skal blive på stedet Dækken tilladt – dog skal det bæres under hele prøven /alle øvelser. Køledækken, adfærdsre­gulerende eller lign. er ikke tilladt. Fløjte:

Det er ikke tilladt at benytte nogen form for fløjten.

Overtrædelse heraf kan, såfremt dom­merens påtale herom ikke følges, medføre diskvalifikation! Fravalg af øvelse.: Opgiver en fører en øvelse, gives “0” for øvelsen. Hvis en fører vælger at træk­ke hunden fra en øvelse, kan der ikke opnås præmiering uanset pointtal. Gentagelse af en øvelse er ikke tilladt. Gentagelse af en kommando betragtes ikke som gentagel­se af en øvelse (men det resulterer i karaktersænkning).
Hunden forlader ringen:

LP1-2: Forlader hunden ringen i en igangværende øvelse,

mistes øvelsen (Der gives 0). Forlader hunden ringen mellem 2 øvelser, mistes den efterfølgende øvelse. LP3-Elite: Hunden diskvalificeres.
Halsbånd: Der må kun anvendes halsbånd uden pigge! Overtrædelse heraf medfører udelukkelse fra prøverne. Hunden må ikke have en sele på under prøven.

Håndtering af hund:

Finder dommeren det relevant kan der laves fratræk i enkelte øvelser hvor der udvises lettere hårdhed af hunden. Er det gentaget, kan føreren udelukkes/diskvalificeres. Kommandoer: Der må kun afgives en kommando, medmindre der i øvelsesbeskrivelsen er givet undtagelser herfor. Afvigelse herfra resulterer i karaktersænkning. Almindeligvis betragtes lyd og tegn som hver sin kommando, medmindre andet er angivet i en øvelsesbeskrivelse. NB! De anvendte kommandoer er kun eksempler, andre kommandoer kan anvendes blot de ikke er længere end de foreslåede. Der må ikke kunne høres hårdhed i kommandoerne når de afgives. Andre kommandoer: (øjenkommandoer, kropstegn -knips med fingrene o.l.) medfører karakter­sænkning. Line må kun anvendes i de øvelser, hvor det udtrykkeligt er tilladt. Når linen ikke anvendes, skal den anbringes over førerens venstre skulder (som en bandoler) eller hængende om førerens hals, (men ikke over højre skulder!)

Det er også tilladt at lægge den i lommen.

Det er frivilligt om hunden føres i line mellem øvelserne i klasse 1 -champion klassen. I eliteklas­sen må hunden dog ikke føres i line. Omkring: Alle omkringvendinger i alle klasser, må gerne foretages som en såkaldt ”Tyskerven­ding”, hvor føreren drejer ind mod hunden, og hunden derved går rundt om føreren.

Pladskommandoer: må kun afgives med kommandoen “Plads!

(ikke “på plads”!) Rundt om genstanden der skal løbes runSkodt om, kan være en kegle eller et agility spyd, det gælder dog at genstanden skal være min. 50cm høj og synlig. , sokker og forbinding er ikke tilladt på hundens poter (der kan ikke dispenseres fra dette) Springbrættet skal være mindst 1 m. bredt. Voldsom gøen Hvis en hund gøer voldsomt eller gentagende gange, skal der trækkes 1 – 2 point for det i de øvelser, hvor det forekommer.

De under øvelserne beskrevne punkter hvor der kan foretages karaktersænkning er kun eksem­pler.

Andre situationer kan forekomme og det er derfor dommerens afgørelse om der skal trækkes for andet end de nævnte eks. Dog skal evt. træk af point altid begrundes.

Fører og hund betragtes som en helhed, og fejl fra førerens side trækker derfor fra i karakter.

Enhver øvelse skal begynde og slutte med,

at hunden sidder på plads ved førerens venstre side (medmindre andet er nævnt). Bedømmelsen begynder når føreren har meldt klar, og slutter, når dommeren siger tak. Hvis hund eller føreren påbegynder øvelsen før klarmelding til dommeren: karaktersænkning.

Det er ikke tilladt føreren at gå ind i ringen med hunden, før de kaldes ind til prøve!

Det er tilladt at give hunden en mindre opmuntring

f.eks. en godbid mellem øvelserne i klasse I -II og III. Såfremt Føre. ønsker at anvende godbidder som opmuntring, skal de gives i ringen på et af dommeren anvist sted.Det er ikke tilladt at medbringe mavebælter/tasker, bolde, legetøj eller lignende i ringen. Overtræ­delse kan medføre diskvalifikation.

Såfremt en hund er trænet til at sætte sig lige foran føreren og herefter kommanderes i plads, skal dette meddeles dommeren inden øvelsen starter.

Gælder kun Eliteklassen

Her skelnes mellem en tyvstart og en knald apport.

En tyvstart er når H. letter fra udgangspos., men forbliver på stedet, her trækkes der i henhold til reglerne, der vil kunne opnås max. 7 point i øvelsen. En knald apport er når hunden sætter efter apporten, eller forlader udgangspositionen før kom­mando.

For øvrige klasser se øvelsesbeskrivelser for bedømmelse af knald apport.

LP er opdelt i fire klasser med følgende præmieringsmuligheder:

Champion klassen (max 320 point)

256 point og derover     1 pr. 224 – 255,5 point 2 pr. 192 – 223,5 point 3 pr.

6)

Der kræves mindst en 3 pr. til at bestå en klasse. For at en hund kan stille op i en højere klasse, skal hunden have kvalificeret sig dertil ved at have bestået den umiddelbart lavere klasse med en

    præmie. Hunde, der har opnået 1. præmie i klasse I og II kan, såfremt det ønskes, rykke op i hhv. klasse II og III. For at kunne rykke op i Eliteklasse kræves, at hunden er DKLPCH eller DKLPM.

Alle hunde skal -uanset resultat fra andre prøver -begynde i klasse I. Nedrykning kan ikke finde sted, hvis en hund har fået mindst en 3 præmie i klasse II eller III.

I Champion klassen kan hunden ikke rykkes ned,

hvis den har fået en 1 præmie i klassen. I elite­klassen kan hunden rykkes ned i Champion klassen, selv om den har opnået en 1.præmie (selv om den er gået direkte fra klasse 3). Der kan rykkes ned i klasse 3, hvis man har opnået lavere præmiering end en 1.præmie.

Præmiebånd/rosetter

Rød bånd/roset 1. præmie-vindere. Blåt bånd/roset 2. præmie-vindere. Gul bånd/roset 3. præmie-vindere. Sort/rødt/gult bånd/roset CACIOB-vindere. Orange bånd/roset Reserve CACIOB

LP-champion/LP-mester.

Stambogsførte hunde, der har opnået én 1. præmie i klasserne I og II, samt tre 1. pr. i klasse III hos mindst to (2) forskellige dommere tildeles titlen Dansk Lydigheds Champion (DKLPCH) og ikke stambogsførte hunde titlen Dansk Lydigheds Mester (DKLPM). Hunde der bliver DKLPCH eller DKLPM tildeles en ærespræmie på dagen. Når hunden har opnået sine 3 x 1. præmie i klas­se III hos to forskellige dommere, skal ejeren hurtigst muligt meddele dette til DKK ved indsendel­se af de tre tællende kritikker eller kopier heraf.

Elitechampion/Elitemester

Stambogsførte hunde, der har opnået tre 1. præmier i Eliteklassen hos mindst to forskellige dom­mere, tildeles titlen Dansk Elitechampion (DKELCH) og ikke stambogsførte hunde titlen Dansk Elite-lydighedsmester (DKELM)

En LP-champion fra et andet FCI-land kan med én 1. præmie i Eliteklassen på en DKK anerkendt prøve tildeles titlen Dansk Elitechampion (DKELCH) Når hunden har opnået sine 3 x 1. præmier i Eliteklassen hos to forskellige dommere, skal ejeren hurtigst muligt meddele dette til DKK ved ind­sendelse af de tre tællende kritikker eller kopier heraf.

Nordisk lydighedschampion (NOLPCH)

Nordisk lydigheds championat tildeles den danske elitelydighedschampion, der har opnået lydig­hedschampionat i yderligere to af de nordiske lande.

International lydighedschampion

For at kunne blive International LP-champion skal en hund være mindst 15 måneder gammel og have erhvervet det Int. FCI-LP-cert: CACIOB i to forskellige lande (hos to forskellige dommere) på internationale kennelklub prøver og der skal gå mindst et år og en dag mellem erhvervelsen af det første og det andet CACIOB. Endvidere skal hunden have fået mindst en 2.præmie i eksteriør på en FCI-anerkendt udstilling og være stambogsført i mindst 3 generationer af en kennelklub, der er tilsluttet FCI. CACIOB gives til den hund, der på prøvedagen har fået 1. pr. med flest point. Er denne hund ikke stambogsført tilfalder CACIOB den næste berettigede, stambogsførte hund.

Årets LP-hund

Der konkurreres hvert år på DKKs internationale lydigheds prøver om titlen Årets LP-hund i klasse I, II, III, Champion klassen og elite. Finalerne om Årets LP-hunde afholdes efter årets sidste DKK lydighedsprøve, dog senest i november måned. Prøverne er kun for danskejede DKK stambogs­førte hunde og kun danskejede hunde kan tildeles point i de kvalificerende prøver. Ejer skal være medlem af DKK. Hunde skal til finalen konkurrere i den højeste klasse, hvor de har været til prøve, uanset hvilken klub eller kreds de har været til officiel prøve i. Hunde der ikke deltager i finalen, er dog ude af konkurrencen. Der opkræves et gebyr for deltagelse i finalen, tilmelding er nødvendig.

VIGTIGT:

Kvalifikations prøver og slutkonkurrence om “Årets LP-hund” skal påbegyndes og fuldfø­res med samme “ekvipage” (dvs. samme hund og fører) Skifter en hund fører (eller førerens hund)

undervejs til det endelige resultat UDELUKKES EKVIPAGEN!

Resultaterne fra kvalifikationsprøverne lægges sammen med de point, der opnås i finalen. Den hund, der sammenlagt har opnået flest point i hver klasse bliver ”Årets LP-hund”. Åres LP-hund præsenteres kun i store ring, hvis finalen afholdes i forbindelse med en DKK-udstilling.

I de tilfælde, hvor de internationale lydighedsprøver løber over to dage, tæller de opnåede point fra begge dages prøver, dvs. som to separate resultater.

Klasse 1, 2 og 3 og Champion klassen:

For klasse 1, 2 og 3, og Champion klassen tæller de 3 højeste pointresultater fra kvalifikationsprø­verne på DKKs internationale lydighedsprøver, der er opnået i samme kalenderår. De 5 hunde, der med 3 resultater sammenlagt har opnået flest point i hver af klasserne 1, 2, 3, og Champion klassen kvalificerer sig til finalen. Resultaterne fra kvalifikationsprøverne lægges sammen med de point der opnås i finalen. Ved pointlighed efter kvalifikationsprøverne eller efter finalen, vinder den hund der har højest point i øvelse: Klasse 1.: Lineføring Klasse 2.: Apportering Klasse 3.: Fremsendelse Champion klassen: Rundt om genstand, apport og spring Hvis der stadig er pointlighed, vinder den hund der har vundet finalen.

Eliteklassen:

For eliteklassen tæller de 5 højeste pointresultater fra kvalifikations prøverne på DK’s internationa­le lydighedsprøver, der er opnået i samme kalenderår. De 10 hunde, der sammenlagt har opnået flest point i eliteklassen, med 5 tællende resultater kvalificerer sig til finalen. Ved pointlighed efter kvalifikationsprøverne eller efter finalen, vinder den hund, der har højest point i fremsendelsen. Hvis der stadig er pointlighed, vinder den hund, der af de hunde der har pointlighed, der har opnå­et flest point i finalen.

Det er muligt at få en vindertitel fra Årets hund finalen

påført hundens resultater ved betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Titelvinderne skal selv gøre DKK opmærksom på, at de ønsker tit­lerne påført og indsende relevant dokumentation for titlen. Titlerne er følgende:

LP klasse 1 =LP1ÅHxx (årstal) LP klasse 2 = LP2ÅHxx (årstal) LP klasse 3 = LP3ÅHxx (årstal) LP Champion = LPCHÅHxx (årstal) LP Elite = LPEÅHxx (årstal)

12) Danmarksmesterskab

DKKs kredse af holder årligt et Danmarksmesterskab. Se særskilte regler. Det er muligt at få en vindertitel fra Danmarksmesterskabet påført hundens resultater ved betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Titelvinderne skal selv gøre DKK opmærksom på, at de øn­sker titlerne påført og indsende relevant dokumentation for titlen. Titlerne er følgende:

Danmarks mestertitler: LP klasse 1 = LP1DMxx (årstal) LP klasse 2 = LP2DMxx (årstal) LP klasse 3 = LP3DMxx (årstal) LP Champion = LPCHDMxx (årstal) LP Elite = LPEDMxx (årstal)

Nordisk Mesterskab (NM)

Der konkurreres i Eliteklasse. Der kan deltage 7 stambogsførte hunde fra hvert af de nordiske lan­de. Der tildeles ikke CACIOB ved NM, da det er en lukket konkurrence for et begrænset antal hunde.

Udtagelse

til det danske landshold foregår efter point opnået på de internationale lydighedsprøver. Arrangementsudvalget forbeholder sig dog ret til at udtage holddeltagere efter andre kriterier end point. De aktuelle udtagelsesregler findes på DKKs hjemmeside.

ØVELSESBESKRIVELSER FOR DKKs LP-KLASSER:

Tegnforklaring m.v.:

LP